Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

News

การรถไฟฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วมจำนวนมาก มียอดจำนวนเงินถวายอนุโมทนาในพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 1,539,182 บาท  ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดวังเทพใต้ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20,000 บาท อีกด้วย วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ริมถนนมหาไชย วัดเทพธิดารามวรวิหาร เดิมชื่อ เดิมชื่อ วัดบ้านพระยาไกรสวนหลวง สันนิษฐานว่า เรียกตามบริเวณที่สร้าง ที่เป็นสวนไร่นา และคงเป็นที่ของพระยาไกร เจ้านายหรือขุนนาง เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ หรือ พระเจ้าลูกเธอ พระองศ์เจ้าวิลาส พระราชธิดาองค์ใหญ่ใน รัชกาลที่ 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2379 เสร็จในปี

การรถไฟฯ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เปิดตัวโครงการ ขึ้นรถไฟไปกับไทยพีบีเอส Creative Train(ing) Space

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ขึ้นรถไฟไปกับไทยพีบีเอส Creative Train(ing) Space โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชน และพัฒนายกระดับให้พื้นที่สถานีรถไฟเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทย ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแต่ละท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสาวจิรวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวเปิดโครงการ ขึ้นรถไฟไปกับไทยพีบีเอส Creative Train(ing) Space ในรูปแบบของ Special Executive Talk บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสองข้างทางรถไฟที่น่าจดจำในหัวข้อ “การเดินทางเมื่อวันวาน” และวงสนทนา “เมื่อเราได้ออกเดินทาง…” จาก ผศ.ปริญญา ชูแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟฯ

ผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

ผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ก้าวหนึ่งของความสำเร็จ ในการพัฒนาทางเดี่ยวสู่ทางคู่และพร้อมสำหรับพัฒนาต่อเนื่อง สู่ทางคู่ที่ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ ETCD Level1 เพิ่มความจุทาง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ตรงเวลา ให้บริการที่ดี สร้างความสุขให้ผู้ใช้บริการ และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการเดินทาง

รฟท. เปิดตัวขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงลอตแรก เปิดมิติใหม่การคมนาคมทางรางของไทย มุ่งสู่การเป็นผู้นำระบบรางของอาเซียน

วันนี้ (1 พ.ย. 62) เวลา 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการหลัก ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง โครงการระบบรถไฟชนเมือง (สายสีแดง) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีต้อนรับรถไฟฟ้าชุดแรก โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน โดยมี นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นางคัทซึระ มิยาซากิ ผู้อำนวยการ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหารกิจการค้าร่วม เอ็มเอชเอสซี (MHSC) และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน ร่วมงาน   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้มุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบรางที่มีศักยภาพ การต้อนรับขบวนรถรถไฟฟ้าชุดแรก โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ

ขบวนรถพิเศษนั่งรถไฟลอยน้ำ เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เริ่มเปิดจำหน่ายตั๋ววันแรก 11 ตุลาคมนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษนำเที่ยว พานั่งรถไฟลอยน้ำต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว เส้นทางกรุงเทพ  ถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงมกราคม 2563 เริ่มเปิดจำหน่ายตั๋ววันแรก 11 ตุลาคมนี้ พร้อมให้บริการเที่ยวแรก 16 พฤศจิกายน 2562 จัดให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ จองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ          นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในฤดูกาลการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ที่กำลังมาถึงในปีนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้เดินทางไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำและผืนป่าเขียวชอุ่มสองข้างทาง แบบไปเช้าเย็นกลับ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม